banner

Hỗ trợ

Điều lệ Bảo hành

Công ty Sufat Việt Nam bảo hành mỗi chiếc xe mới hoàn toàn miễn phí cho những hư hỏng do chất lượng vật liệu hay do sai sót trong sản xuất trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường theo những điều mục và điều kiện sau:

1.       ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
-Xe được bán phải được hoàn chỉnh, và kiểm tra bởi các Đại lý của Công Ty SUFAT VIỆT NAM.
-Phiếu bảo hành phải được điền đầy đủ chi tiết thông tin người chủ sở hữu khi giao xe cho người chủ đầu tiên.
-Xe phải được vận hành và phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thực hiện bởi Đại Lý của Công ty Sufat Việt Nam phù hợp với những chỉ dẩn trong Sách hướng dẩn sử dụng xe.

2.       THỜI HẠN BẢO HÀNH.
Thời hạn bảo hành cho xe gắn máy SUFAT là 12 tháng kể từ ngày giao xe cho người chủ đầu tiên hay ngày đăng ký bảo hành hoặc là cho đến khi xe chạy được 12.000 Km, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

3.       BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ.
Đại lý có trách nhiệm thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ miễn phí tiền công cho tất cả các xe Sufat đã bán cho khách hàng ở lần bảo dưỡng định kỳ đầu tiên: tại thời điểm một tháng và trong vòng 15 ngày tiếp theo tính từ ngày giao xe (sau khi vận hành khoảng 1.000 Km). Công ty Việt Nam Sufat sẽ chi trả tiền công để thực hiện công việc này cho Đại lý. Lưu ý rằng việc miễn phí không áp dụng cho các phụ tùng và vật liệu cần thay thế bổ sung ( như dầu bôi trơn, lọc dầu, dầu thắng v. v )

Khách hàng phải lưu giữ sổ bảo hành với đầy đủ những ghi nhận về bảo dưỡng định kỳ.

4.       NHỮNG VẤN ĐỀ KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HÀNH.
Điều lệ bảo hành này không áp dụng cho các trường hợp được xem như thiệt hại do việc sử dụng xe, thiệt hại về thời gian, do những bất tiện, phiền phức hay những thiệt hại liên quan đến việc sử dụng xe. Cũng không bao gồm những thiệt hại hay tác hại đến quyền sở hữu cá nhân, hoặc chi phí để đưa xe bị hỏng đến Đại Lý. Điều lệ bảo hành cũng không áp dụng cho các trường hợp:
a) Dịch vụ bảo dưỡng thông thường như thay dầu bôi trơn, điều chỉnh chế hòa khí, thắng, ly hợp, xu-pap, bánh xe v.v
b) Thay thế những phụ tùng bị mòn hay hư hỏng theo qúa trình sử dụng xe như: bu-gi, các loại lọc, chổi than, các tiếp điểm, cầu chì, dĩa ly hợp, nhông, xích, má thắng, dây thắng các loại, bóng đèn, chụp đèn, bình điện, dây điện, vỏ ruột, căm, vít chỉnh xu-pap, và các chi tiết cao su (trừ phớt dầu).
c) Những xe được sử dụng để đua, cho thuê mướn hay sử dụng như phương tiện chuyên chở công công.
d) Những yêu cầu sửa chữa, thay thế do nguyên nhân tai nạn, va chạm hay do các tác nhân bên ngoài khác như trường hợp các chi tiết bị rỉ sét, lão hóa, ăn mòn hay phai màu tự nhiên do hóa chất, do lưu xe ngoài trời, do thiên tai hay các điều kiện thời tiết hoặc điều kiện sử dụng không bình thường.
e) Những hư hỏng do sử dụng xe không đúng cách, cẩu thả, sử dụng không bình thường, không cẩn thận hoặc sử dụng xe không đúng mục đích thiết kế, không phù hợp với những hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng.
f) Những hư hỏng do lắp phụ tùng không phải phụ tùng chính gốc của SUFAT.
g) Những trường hợp xe bị thêm bớt, thay đổi thiết kế, cấu trúc hay lắp thêm những chi tiết, phụ kiện khác không được sự chấp thuận của Công Ty Việt Nam Sufat
h) Những trường hợp xe bị tháo lắp, điều chỉnh hay sửa chữa gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho độ an toàn và tin cậy của xe
i) Những trường hợp xe không được bảo dưỡng định kỳ đầy đủ và đúng theo yêu cầu tại các Đại Lý của Công Ty SUFAT Việt Nam
j) Những trường hợp xe được tháo, lắp, điều chỉnh hay sửa chữa mà không phải do các Đại Lý của Công Ty SUFAT Việt Nam thực hiện.

5.       TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH.
Nếu có bất cứ hư hỏng nào xảy ra đối với xe Sufat thỏa mãn các điều kiện bảo hành nêu trên. Công Ty Sufat Việt Nam chịu trách nhiệm thay thế miễn phí hoàn toàn tất cả các chi tiết hư hỏng bằng phụ tùng mới hay tương đương nếu Công Ty Sufat Việt Nam xác nhận rằng nguyên nhân hư hỏng là do chất lượng vật liệu hay do sai sót trong quá trình sản xuất. Điều lệ bảo hành này áp dụng để sửa chữa hay thay thế cho các chi tiết bị hư hỏng và khắc phục hoàn hảo các sự cố hư hỏng. Điều lệ bảo hành không áp dụng để thay thế cụm chi tiết, toàn bộ động cơ hay cả xe với bất cứ lý do nào.

6.       VIỆC MỞ RỘNG ĐIỀU LỆ BẢO HÀNH:
Điều lệ bảo hành này do Công Ty Sufat Việt Nam ban hành. Không có bất kỳ Đại Lý nào hay bất cứ cá nhân, người đại diện hay nhân viên nào có quyền mở rộng hiệu lực của Điều lệ bảo hành này. Cũng không có bất kỳ Đại Lý nào hay bất cứ cá nhân, người đại diện hay nhân viên nào có quyền nhân danh Công Ty Sufat Việt Nam để đưa ra bất kỳ phát biểu nào liên quan đến việc bảo hành hay điều lệ bảo hành này.

7.       SỬA CHỮA BẢO HÀNH.
a) Việc sửa chữa, thay thế các chi tiết hư hỏng và giải quyết các khiếu nại về bảo hành của khách hàng phải được thực hiện bởi các Đại Lý
b) Tất cả các chi tiết được thay thế trong phạm vi bảo hành sẽ thuộc sở hữu của Công Ty Sufat Việt Nam.
c) Phụ tùng chính gốc của Sufat phải được dùng để thay thế cho tất cả các chi tiết hư hỏng thuộc phạm vi bảo hành.
d) Các chi tiết được thay thế hoặc sửa chữa trong phạm vi bảo hành chỉ được bảo đảm trong phạm vi thời gian bảo hành gốc của xe.

8.       THAY ĐỔI THIẾT KẾ.
Công Ty Sufat Việt Nam được quyền, vào bất cứ lúc nào, thay đổi thiết kế hay các đặc tính kỹ thuật của bất kỳ chi tiết ,bất kỳ kiểu xe nào mà không cần thông báo cũng như không có trách nhiệm thực hiện việc thay đổi tương tự đối với những xe đã sản xuất trước đó.

9.       THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG XE Ở NƯỚC NGOÀI.
Thời gian bảo hành còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đối với chủ xe mới nếu các chi tiết về việc chuyển đổi chủ sỡ hữu xe được thông báo cho Công Ty Sufat Việt Nam.
Việc bảo hành chỉ có hiệu lực tại quốc gia nơi xe được đăng ký lần thứ nhất.

10.    QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CHO CÁC KHIẾU NẠI.
Công ty Sufat Việt Nam có quyền quyết định về việc chấp thuận hay không chấp thuận các khiếu nại được đệ trình bởi Đại Lý.