banner

Văn bản chính sách

Hướng dẫn mới về việc áp dụng thu lệ phí trước bạ

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 hướng dẫn việc thực hiện lệ phí trước bạ

Theo đó, tỷ lệ thu lệ phí trước bạ từ 10 - 20% đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi, kể cả xe bán tải, được quy định tại Nghị định 45 của Chính phủ.

Tuy nhiên, mức thu cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào Quyết định của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Hiện tại, hầu hết các địa phương trên cả nước đều đang áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi là 10%, riêng TP.HCM thu ở mức 12%.

Thông tư này cũng quy định về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, súng săn, súng thể thao, tàu thuỷ, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, xe môtô hai bánh - ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)…. Mức thu lệ phí trước bạ tối đa 500 triệu đồng/tài sản/lần trước bạ. Mức thu tối đa này không áp dụng với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

Theo Thông tư, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn thực hiện việc miễn lệ phí trước bạ đối với nhiều loại tài sản. Trong đó có nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Phương tiện thuỷ nội địa không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn… cùng các trường hợp khác do Thủ tướng quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2011.